Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Afvalstoffenheffing

Tarieven voor 2024

Afvalstoffenheffing volgens Diftar

In de gemeente Roosendaal heffen we afvalstoffenheffing volgens Diftar (gedifferentieerde tarieven). Bij Diftar bestaat het tarief uit een vast en een variabel bedrag. Alle aanbiedingen van restafval vallen onder het variabele tarief. Dit betekent dat het aantal keer dat je restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het bedrag dat je uiteindelijk moet betalen. Scheid je jouw afval goed, dan hoef je dus minder vaak restafval aan te bieden en betaal je dus uiteindelijk ook minder afvalstoffenheffing.

De heffing wordt geïnd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Ook bezwaren worden door hen afgehandeld.

Lees meer op BWB

Tarieven voor 2024

Vast bedrag

Vastrecht bij bemeterde afvalcontainer, per perceel €245,00

 

Toeslag voor het aanbieden van afval

140 liter restafval container, per lediging €5,25
240 liter restafval container, per lediging €9,00
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 30 liter (t/m 100 inworpen) €0,75
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 30 liter (t/m 200 inworpen) €1,25
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 30 liter (201 t/m 500 inworpen) €1,75
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 30 liter (vanaf 501 inworpen)
 €2,25
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 60 liter (t/m 100 inworpen) €1,50
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 60 liter (101 t/m 200 inworpen) €2,50
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 60 liter (201 t/m 500 inworpen)
 €3,50
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 60 liter (vanaf 501 inworpen) €4,50
Extra afvalcontainer aan straat €40,00


Tip:
Je kunt via de website van Saver controleren hoe vaak je restafval aanbiedt.