Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Afvalstoffenheffing

Tarieven voor 2024

Afvalstoffenheffing volgens Diftar

In de gemeente Roosendaal heffen we afvalstoffenheffing volgens Diftar (gedifferentieerde tarieven). Bij Diftar bestaat het tarief uit een vast en een variabel bedrag. Alle aanbiedingen van restafval vallen onder het variabele tarief. Dit betekent dat het aantal keer dat je restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het bedrag dat je uiteindelijk moet betalen. Scheid je jouw afval goed, dan hoef je dus minder vaak restafval aan te bieden en betaal je dus uiteindelijk ook minder afvalstoffenheffing.

De heffing wordt geïnd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Ook bezwaren worden door hen afgehandeld.

Lees meer op BWB

Tarieven voor 2024

Vast bedrag

Vastrecht bij bemeterde afvalcontainer, per perceel €245,00

 

Toeslag voor het aanbieden van afval

140 liter restafval container, per lediging €5,25
240 liter restafval container, per lediging €9,00
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 30 liter (t/m 100 inworpen) €0,75
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 30 liter (t/m 200 inworpen) €1,25
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 30 liter (201 t/m 500 inworpen) €1,75
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 30 liter (vanaf 501 inworpen)
 €2,25
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 60 liter (t/m 100 inworpen) €1,50
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 60 liter (101 t/m 200 inworpen) €2,50
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 60 liter (201 t/m 500 inworpen)
 €3,50
Per inworp in een ondergrondse restafvalcontainer 60 liter (vanaf 501 inworpen) €4,50
Extra afvalcontainer aan straat €40,00


Tip:
Je kunt via de website van Saver controleren hoe vaak je restafval aanbiedt.

Maak je nog zonder Saverpas gebruik van een bovengrondse verzamelcontainer? Dan betaal je de afvalstoffenheffing in één bedrag:

Eénpersoonshuishouding €313,25
Meerpersoonshuishouding €362,00

GFT+E container

In de groene container (of grijze container met groene deksel) verzamel je groente-, fruit-, tuinafval én etensresten.

GFT+E wordt 1 keer in de 2 weken aan huis opgehaald. Woon je in een flat of andere hoogbouw? Dan ben je niet verplicht om GFT+E in een container aan te bieden. Je mag het GFT+E dan bij het restafval doen. Wil je toch graag GFT+E scheiden? Dan kun je een GFT+E-container aanvragen, mits je die op eigen terrein kunt plaatsen. Je kan dit ook samen doen met je buren. Overleg wel even met de woningbouw of met de VvE.

De groene container is er in twee maten:
140 liter inhoud
240 liter inhoud

Het ruilen van je huidige container voor een groter of kleiner model en/of de aanvraag van een extra groene container is mogelijk. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Voor meer informatie kun je terecht bij Saver.

Is jouw container stuk? Dan wordt deze in veel gevallen gratis gerepareerd, tenzij er aantoonbaar is dat de container door menselijk toedoen expres is vernield. Is de container niet te repareren, dan ontvang je een nieuwe (tweedehands) container.

Ben je net verhuisd? Dan is het ruilen van je huidige container gratis als je dit binnen 3 maanden na je verhuizing meldt bij Saver.