Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Informatie voor scholen

Keurmerk Schone School

De gemeente Roosendaal reikt elk jaar het keurmerk ‘Schone School Roosendaal’ uit. 28 scholen hebben dit keurmerk overhandigd gekregen. Meer weten over het Keurmerk Schone School?

Lees meer

Workshops voor scholen

Onze workshops sluiten aan op de kerndoelen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De workshops worden gegeven op scholen en doen we het hele jaar rond. Meer weten over de workshops?

Lees meer

Opschoonacties

Elk jaar worden er verschillende opschoonacties georganiseerd. Deze dagen staan volledig in het teken van het opruimen van zwerfafval. Want een veilige, schone en leefbare woon-, werk- en schoolomgeving willen we allemaal. Jouw school ook aanmelden voor een van de opschoonacties? Bekijk alle acties.

Opschoonacties bekijken