Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Grondstoffencentrum

Altijd op tijd aan de bak!

Grondstoffencentrum

Bij het Grondstoffencentrum kun je bijna al jouw afval gratis inleveren, met uitzondering van grof restafval en dakleer. Je vindt het Grondstoffencentrum aan de Wortelsteeke in Oud Gastel.

Lees meer

Gratis afvalstromen

 • Klein gevaarlijk afval en gasdrukhouders
 • Textiel en schoenen
 • Vlak glas (ruiten)
 • Plastic verpakkingen en drankenkartons
 • Tempex (EPS verpakkingen)
 • Asbest
 • Autobanden
 • Herbruikbare goederen
 • Harde kunststoffen
 • Wit- en bruingoed
 • Glas en blik
 • Dakgrind
 • Gips
 • Graszoden (plaggen)
 • Grond/zand
 • Vloerbedekking/tapijt
 • Oud papier en karton
 • Onbehandeld (A)-hout
 • Sloophout (B-hout)
 • Ge├»mpregneerd (C)-hout
 • Metaalschroot
 • Groenafval en snoeihout
 • Puin
 • Gasbeton
 • Matrassen
 • Kadavers

Voor grof huishoudelijk afval en dakleer betaal je wel en je rekent af per kg. Let op! Je kan bij het grondstoffencentrum alleen met pin betalen.
Herbruikbare goederen kun je inleveren bij De Kringloper.