Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Keurmerk schone school

Schone School Roosendaal

De gemeente Roosendaal reikt elk jaar het keurmerk ‘Schone School Roosendaal’ uit. Tien scholen hebben dit keurmerk vorig jaar overhandigd gekregen. Dit jaar hebben we er 15 uitgereikt! We zijn blij dat er zoveel scholen meedoen aan dit programma.

Heb jij ook een ‘Schone School’ en denk je ook het officiële keurmerk van de gemeente Roosendaal te verdienen? Je kunt jouw school tot 19 februari aanmelden voor Schone School 2021.

Meld je aan!

De Islamitische Basisschool Aisha is al een Schone School. Bekijk hier het filmpje dat de kinderen hebben gemaakt.

 

Aanmeldformulier keurmerk Schone School

De school moet minimaal voldoen aan:

 • In elke klas wordt papier apart ingezameld;
 • De school houdt twee keer per jaar een schoonmaakactie, waarbij de school en de omgeving (minimaal 100 meter) rondom de school wordt opgeruimd;
 • Er staan vuilnisbakken op het schoolplein die met vaste regelmaat worden geleegd;
 • Er zijn weinig tot geen meldingen uit omgeving/wijk van de school over overlast van zwerfafval.

De school moet ook voldoen aan minstens 3 van de onderstaande punten:

 • De leerlingen houden het schoolplein schoon;
 • De leerlingen kauwen geen kauwgom op het schoolplein of er gelden regels die overlast door kauwgom voorkomen;
 • In elke klas worden plastic verpakkingen en drankenkartons apart ingezameld;
 • GFT+E-afval wordt apart ingezameld;
 • De school heeft een beleid ten behoeve van afvalpreventie (bijvoorbeeld drinkbekers en lunchboxen in plaats van drinkpakjes en zakjes);
 • Er wordt gewerkt met controleurs in de school (stewards) die leerlingen aanspreken op hun gedrag;
 • Andere oplossingen om (zwerf)afval te voorkomen.

Toetsing, uitreiking en geldigheid

Heeft jouw school zich aangemeld voor het keurmerk ‘Schone School’? Dan benaderen wij je, in de tweede helft van februari, voor een afspraak. Tijdens deze afspraak toetsen we via een zogenaamde audit of de school voldoet aan de benodigde voorwaarden. Op vrijdagmiddag 19 maart 2021 krijgen de deelnemende scholen, die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, het keurmerk officieel overhandigd door de wethouder. Het keurmerk bestaat uit een plaat/sticker van A3-formaat dat bij de voordeur opgehangen kan worden. Tevens krijg je het keurmerk in de vorm van een award. Het keurmerk is een jaar geldig. Voordat hij verloopt, maken we in overleg een afspraak voor een nieuwe audit. Dan bekijken we of jouw school het keurmerk mag behouden voor het volgende jaar. Deze audit neemt ongeveer een half uur in beslag.

Let op: i.v.m. de coronamaatregelen worden scholen dit jaar digitaal gejureerd.