Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Regelgeving afval

Afval, wat zijn de regels?

De gemeenteraad heeft alle regels rondom (huishoudelijk) afval vastgelegd in een zogenaamde afvalstoffenverordening.

 

Wat staat er in de regelgeving over afval?

In deze documenten staat onder andere hoe vaak je afval wordt ingezameld en op welke manier. In de gemeente Roosendaal worden de volgende afvalsoorten gescheiden ingezameld:

 • Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E)
 • Papier en karton
 • Kunststof verpakkingsmateriaal
 • (verpakkings)Glas
 • Textiel
 • Elektrische en elektronische apparatuur
 • Klein chemisch afval
 • Grof huishoudelijk (rest)afval
 • Grof tuinafval
 • Fijn huishoudelijk restafval
 • Overige huishoudelijke afvalstoffen ingezameld op de milieustraat overeenkomstig de door Saver N.V. gestelde acceptatievoorwaarden
 • Kringloop / herbruikbare huisraad
 • Medicijnafval

Daarnaast worden de regels rondom het dumpen van afval beschreven.

 

Waar kan ik de regelgeving over afval vinden?

Wil je de regels over afval teruglezen? Je vindt de afvalstoffenverordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit op de website van de Rijksoverheid en via volgende links:

Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit.