Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Campagne tegen bijplaatsingen

RSD aan de bak

Verschillende interventies voor verschillende oplossingen

Tegen bijplaatsingen

We doen onderzoek naar bijplaatsingen. Én hoe we voorkomen dat mensen hun afval naast een container plaatsen. Dit doen we in samenwerking met gedragspsychologen. Misschien was het je al opgevallen, want de proeven lopen al een tijdje. We hebben hier bewust niet over gecommuniceerd om de resultaten van de proeven niet te beïnvloeden. Begin december krijgen we de resultaten en een advies.

  • Op twee locaties waar veel wordt bijgeplaatst hebben we de ondergrondse containers gewrapt. Ze kregen de landelijke kleuren per afvalsoort (glas = geel, textiel = paars, PBD = oranje). Op de wrappings staan producten afgebeeld die in de container mogen. Ook staat er op de container extra informatie. Bijvoorbeeld: op de textielcontainer staat dat het textiel schoon, droog en in een gesloten zak moet.
  • We hebben drie mobiele lantaarnpalen geplaatst die aangaan bij beweging. Op deze manier zou het mogelijk minder aantrekkelijk zijn voor mensen om een afvalzak naast de container te plaatsen, want ze staan dan ineens in een spotlight.

  • Bij de Jan Vermeerlaan verduidelijkten we de aanbiedplaats voor PBD (plastic, blik en drinkpakken) met green graffiti.
  • Ook hingen we een afvalkalender in de portieken van de flats. Zo kan iedere inwoner makkelijk aflezen wanneer én welk afval wordt opgehaald.
  • Bij de Lindenburg plaatsten we een bord met daarop een uitleg wat men met grofvuil moet doen. Er staat een medewerker van Saver op afgebeeld met de tekst “Hallo! Help jij mij de Lindenburg/buurt netjes te houden?”