Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Jongeren aan de bak

tegen zwerfafval

It's your choice!

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor afval op straat: er ligt meer zwerfafval bij hangplekken. Daarom maakten we een video die jongeren bewust maakt van zwerfafval, hun rol hierin en hoe dat beter kan.

Het is belangrijk dat de gewenste gedragsverandering niet als een verplichting voelt bij de doelgroep. Daar komt bij dat de meeste mensen, en vooral jongeren, sneller geneigd om het gewenste gedrag te vertonen, als zij het een ander zien doen. Iemand waarmee ze zichzelf kunnen identificeren. Goed voorbeeld doet dan goed volgen.

Met het concept “It’s your choice” (het is jouw keuze) geven we jongeren keuzevrijheid. Kiezen zij voor het opruimen van het eigen afval, dan kiezen zij voor een schone wereld. Het alternatief is chillen in een vervuilde buitenruimte. Dat wil je niet. De keuze is zo vrij makkelijk. We stimuleren het juiste gedrag ook door leeftijdgenoten te gebruiken voor de video. Jongeren zien leeftijdgenoten het goede voorbeeld geven door hun eigen afval in een prullenbak te doen, en zwerfafval die ze op straat zien op te ruimen.

De video is een maand lang in de reclameblokken van C-Cinema Roosendaal te zien. Daarna ook nog in iedere schoolvakantie. De verdere media-inzet gaat via op sociale media, Roosendaalse influencers, de Jongerenraad, jongerenwerkers en (sport)verenigingen. Wil je ‘m zelf ook delen? Download de video dan HIER.