Deze pagina wordt vertaald door Google Translate.

Minder afval naast containers

dankzij succesvolle proef

Een goede aanpak tegen bijplaatsingen

We willen wat doen tegen het bijplaatsen van afvalzakken en grofvuil bij de containers. Om hier een oplossing voor te vinden hebben we in samenwerking met D&B een proef opgezet in een aantal wijken in Roosendaal. En met succes!

We keken eerst op welke plekken er het meeste afval naast de containers wordt gezet. Vervolgens deden we onderzoek naar waarom er afval naast de containers gezet wordt. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat illegaal geplakte stickers op de containers zorgen voor meer bijplaatsingen en dat er meer wordt bijgeplaatst op locaties waar mensen minder zichtbaar zijn. Op basis daarvan hebben we gekozen voor de volgende locaties voor de proef: Gerard Doustraat en Jan Vermeerlaan in Westrand en Lindenburg in Langdonk.

Het doel van de proef was het gedrag van de inwoners op een positieve manier te beïnvloeden en veranderen. Bij de afvalcontainers in de Philipslaan (deze locatie diende als controlelocatie ter vergelijking voor de proeflocaties) en de Kroevenlaan hebben we bijvoorbeeld metingen gedaan, zonder in te grijpen of maatregelen te nemen. Dit om een zo goed mogelijk beeld van de huidige situatie te krijgen.

Nadat we alles in kaart hebben gebracht hebben we een aantal interventies gedaan, zoals het plaatsen van verlichting en het extra schoonmaken van de afvalcontainers. Daarnaast zijn de containers voorzien van nieuwe, felgekleurde bestickering, waarop duidelijk te zien is welke artikelen er in de container mogen, en hoe men de afvalcontainer dient te gebruiken.

 

Het resultaat?

Na een aantal maanden bleek dat het bijplaatsen van afval met tientallen procenten is afgenomen op de proeflocaties. Bovendien bleek uit het laatste onderzoek onder de buurtbewoners dat de waardering voor de afvalparkjes aanzienlijk gestegen was. Zelfs op de Philipslaan (controlelocatie) zagen we dat er minder afval bijgeplaatst werd, terwijl hier geen interventies zijn geïmplementeerd.

We zetten de resultaten graag per locatie op een rijtje.

Gerard Doustraat

Tellingen

 • Bijplaatsingen nemen op het oog af met 17% af
 • Bijgeplaatst restafval neemt op het oog met 56% af

Schoonbeleving

 • Hoe schoon bewoners het rondom de afvalcontainers is gestegen van een 4,1 naar een 5,8. Op een schaal van 0 tot 10.

Lindenburg

Tellingen

 • Bijplaatsingen nemen op het oog met 36% af
 • Bijgeplaatst grof afval neemt op het oog met 65% af

Schoonbeleving

 • Hoe schoon bewoners het rondom de afvalcontainers is gestegen van een 5,3 naar een 6,2.

Jan Vermeerlaan

Tellingen

 • Bijplaatsingen nemen op het oog met amper af
 • Bijgeplaatst PBD neemt op het oog met 40% af

Schoonbeleving

 • Hoe schoon bewoners het rondom de afvalcontainers is gestegen van een 3,1 naar een 6,6.

Conclusie

Uit alle resultaten heeft D&B de volgende conclusies kunnen trekken:

 • De interventies bij de ondergrondse glas, textiel en PBD containers lijken te werken.
 • De interventies bij de ondergrondse restafvalcontainer hebben alleen effect op de hoeveelheid bijgeplaatst PBD en de tevredenheid van bewoners.

Al met al een zeer succesvolle proef waar we veel waardevolle inzichten uit halen voor de toekomst!